• (cũng như rán sức) faire des efforts; s'efforcer
    Ráng sức làm cho xong
    faire des efforts pour terminer son travail

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X