• Force.
  Sức gió
  force du vent;
  Sức sản xuất
  force de production.
  Capacité.
  Sức làm việc
  capacité de travail.
  Pouvoir.
  Sức mua của đồng tiền
  pouvoir d'achat de la monnaie.
  (từ cũ, nghĩa cũ) émettre des ordres pas écrit; notifier (en parlant des mandarins).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X