• Xem nhà rông
  Ronde
  Chữ rông
  lettre ronde; ronde
  Monter (en parlant de la marée)
  Nước rông
  marée qui monte
  �à et là
  Courir cà et là; errer
  Thả rông trâu
  laisser les bestiaux errer (�à et là); laisser divaguer les bestiaux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X