• (kỹ thuật) frapper; repousser
    Rập nổi một huy chương
    frapper une médaille

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X