• Uniformément tendre
  Xôi nấu rền
  riz gluant qui devient uniformément tendre à la cuisson
  En salves successives; en tours successifs; en grondements successifs
  Súng rền
  le canon se fait entendre en salves successives
  Sấm rền
  le tonnerre éclate en grondements successifs
  Contin‰ment
  Đi chơi rền
  se balader contin‰ment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X