• Tonnerre.
  Sấm chớp
  tonnerre et éclair;
  Tiếng hoan như sấm dậy
  un tonnerre d'acclamations.
  Tonner.
  Trời sấm
  il tonne.
  Oracle; prophétie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X