• Desserrer les dents (utilisé surtout dans les tournures négativers)
    Không rỉ răng
    ne pas desserrer les dents; ne rien dire

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X