• (địa phương) comment; que; pourquoi
  Mần răng
  que faire; comment faire
  Răng rứa
  pourquoi cela?
  Dent
  Mọc răng
  faire ses dents
  Răng sâu
  dent cariée
  Răng lược
  dents d'un engrenage
  Dentaire
  Dây thần kinh răng
  nerf dentaire
  Thợ làm răng
  ouvrier dentaire
  Dental
  Phụ âm răng
  dentale; consonne dentale
  bộ răng
  dentition
  chảy máu răng
  odontorragie
  đau răng
  odontalgie
  u răng
  dentome, odontome
  khoa răng
  odontologie, dentisterie
  thầy thuốc khoa răng
  dentiste
  quá trình tạo răng
  odontogenèse
  phụ âm khe răng
  interdentale
  phụ âm sau răng
  postdentale
  rìa hình răng
  dentelure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X