• Như gỉ
  Exsuder; suinter
  Máu rỉ ra
  le sang exsude
  Vết thương rỉ nước ra
  bol craquelé qui suinte
  Bát nứt để rỉ nước ra
  bol craquelé qui laisse suinter de l'eau
  Souffler; chuchoter
  Không dám rỉ một lời
  ne pas oser souffler (un) mot
  ri rỉ
  (redoublement) suinter; exsuder
  Nước ri rỉ qua tường
  ��de l'eau qui suinte à travers un mur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X