• Dire à l'oreille; glisser
    Rỉ tai vài lời
    glisser quelques mots

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X