• Quelque; deux
  Trong một vài ngày nữa
  dans quelques jours
  Tôi cách đây vài bước
  j'habite à deux pas d'ici
  Quelques-uns
  Đừng ăn hết bánh ngọt để cho tôi vài cái
  ne mangez pas tous les gâteaux, laissez-m'en quelques-uns
  Vài người trong cử tọa
  quelques-uns des assistants

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X