• Couper suivant un pli; détacher
  Rọc vải
  couper un morceau d'étoffe suivant un pli
  Rọc phách bài thi
  détacher le volant des copies d'examen
  cái rọc giấy
  coupe-papier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X