• Pêcher au petit carrelet
  Petit carrelet (filet de pêche)
  (khẩu ngữ) attraper
  Rớ được kẻ cắp
  attraper un voleur
  Tomber par hasard sur ; acquérir par hasard (un livre intéressant)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X