• Zigoto
  Hắn một kẻ cục
  il est un drôle de zigoto
  Tracer; tirer; mener; rayer; régler
  Kẻ một dòng
  tracer une ligne
  Kẻ một nét
  tirer un trait
  Kẻ một đường thẳng
  mener une droite
  Kẻ giấy
  rayer du papier ; régler du papier
  Dire du mal; médire; dénigrer
  Kẻ ăn người
  les domestiques
  kẻ hầu người hạ
  les servantes
  kẻ mắt
  ombrer les paupières

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X