• (địa phương) như sờ
  Rờ tay ai
  toucher la main de quelqu'un
  Rờ túi
  palper ses poches

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X