• Poche.
  Túi áo
  poches dun veston;
  Một túi bi
  une poche de billes;
  đầy túi
  se remplir les poches;
  Từ điển bỏ túi
  dictionnaire de poche;
  Bỏ tiền túi ra trả
  payer de sa poche;
  Túi lưới
  poche dun chalut;
  Túi dầu lửa
  poche de pétrole
  Túi bụng của động vật túi
  (động vật học) poche ventrale des marsupiaux.
  (sinh vật học) vésicule.
  Túi mật
  vécicule biliaire;
  Túi tinh
  vésicule séminale.
  (y học) collection.
  Túi mủ
  collection de pus; poche de pus.
  Sac.
  Túi cầm tay
  sac à main;
  Túi gạo
  sac de riz
  hình túi
  (sinh vật học) sacculiforme;
  Thú túi
  ��(động vật học) marsupial.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X