• Complètement ramolli (en parlant de la viande cuite).
  Thịt nấu rục
  viande complètement ramollie à la cuisson.
  Épuisé.
  Chết rục
  mort épuisée; mort d'épuisement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X