• Être réduit en cendres; être complètement consumé
  nghiệp ra tro
  fortune qui est complètement
  Ra tro
  fortune qui est complètement consumée, complètement ruiné

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X