• Sommairement; grossièrement; superficiellement.
  Tính
  calculer grossièrement
  (redoublement; sens attenué) très sommairement; très superficiellement; passablement.
  Biết
  conna†tre très superficiellement (quelque problème...);
  Thuộc bài
  savoir passablement sa le�on.
  Début; premier stade.
  Thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X