• (variante phonétique de thì) xem thì
  Temps.
  Thời xưa
  le temps passé ;
  Thời nay
  le temps présent ; le temps qui court ;
  Chủ nghĩa thực dân đã hết thời
  le colonialisme a fait son temps ;
  Thời tương lai
  (ngôn ngữ học) temps futur ;
  Thời hiện tại
  (ngôn ngữ học) temps présent ;
  thời quá khứ
  temps passé
  Période.
  Thời loạn
  période de troubles ; période troublée
  Thời nào kỉ cương ấy
  autres temps autres moeurs.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X