• Différent; dissemblable; divergent.
  Những ý kiến sai biệt
  des idées divergentes.
  (tâm lý học) différentiel.
  Tâm học sai biệt
  psychologie différentielle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X