• (thực vật học) (nói tắt của thiên lí) pergulaire
  (từ cũ, nghĩa cũ) lieu
  Raison
  Anh
  vous avez raison
  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) prunier
  Sân đào
  cour plantée de pêchers et de pruniers
  Air populaire
  ngựa ô
  air populaire du cheval noir
  (nói tắt của vật lí) physique
  (từ cũ, nghĩa cũ) (nói tắt của lí trưởng) chef de village

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X