• Indu; incorrect; en tort.
  Một đòi hỏi sai trái
  attitude incorrecte;
  Anh sai trái đấy
  vous êtes en tort.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X