• Madrépore;
  Tảo san
  coralline;
  Tạo san
  coralligène;
  Tàu lấy san
  coraillère (coralière)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X