• (từ cũ, nghĩa cũ) chef de village (chez les minorités ethniques dans le Nord-Ouest).
  Créer ; faire ; produire.
  Tạo ra thế giới
  créer (faire) le monde
  Tạo ra một âm thanh
  produire un son
  Tạo ra một thuật ngữ khoa học
  créer un terme scientifique
  tạo thiên lập địa ông tạo con tạo
  ).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X