• (thực vật học) algue
  ăn tảo
  phycophage
  Dạng tảo
  ��algo…de
  Nghề trồng tảo
  (thông tục) chercher à se procurer.
  Tảo một ít tiền để chi dùng
  ��chercher à se procurer un peu d'argent afin de subvenir à ses dépenses.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X