• Soupirer après
  tưởng đến ai
  soupirer après quelquun
  Rêver; penser à des choses futiles

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X