• En rapport étroit; en corrélation étroit; corrélatif.
    Hai hiện tượng tương can
    deux phénomènes en corrélation étroite.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X