• Frustrer; s'emparer.
    Tước đoạt của cải của ai
    frustrer quelqu'un de ses biens; s'emparer des biens de quelqu'un.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X