• (thông tục) venir; s'avancer.
    Họ tướn vào đầy phòng
    ils viennent en grand nombre et remplissent la salle.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X