• Entrer; pénétrer; s'introduire
  Vào nhà
  entrer (pénétrer) dans la maison
  Vào đảng
  entrer dans le parti
  Vào bộ đội
  entrer dans l'armée
  Commencer
  Vào việc
  commencer le travail; se mettre à l'oeuvre
  Trời vào
  l'été commence
  Inscrire
  Vào sổ
  inscrire sur un registre; enregistrer
  Rentrer
  Sản xuất đã vào nền nếp
  la production est rentrée dans l'ordre
  vào lỗ ra lỗ hổng
  ce qui vient de la fl‰te s'en va par le tambour
  vào luồn ra cúi
  à (suivant la direction nord-sud); dans; sur; en
  Từ Nội vào Vinh
  ��de Hano… à Vinh
  Bỏ vào túi
  ��mettre dans la poche
  Đánh vào đầu
  ��donner un coup sur la tête
  Tin vào bạn
  par
  Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời
  de la catégorie de; de
  Hàng vào loại tốt
  plus; davantage
  Làm nhanh vào
  ��faites �a plus vite
  Chơi cho nhiều vào rồi thì sẽ hỏng cho xem
  (giải phẫu học) afférent
  Mạch vào
  ��vaisseaux afférents

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X