• (cũng như tạ ơn) remercier pour un bienfait; rendre grâce à (quelqu'un)
    kinh tạ ân
    (tôn giáo) grâces.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X