• Picul.
  Quintal.
  Poids.
  Đẩy tạ
  lancer le poids.
  Haltère.
  Cử tạ
  soulever un haltère.
  Prétexter.
  Tạ ốm để nghỉ
  prétexter la maladie pour s'absenter.
  Remercier.
  Tạ tấm lòng tận tình của bạn
  remercier son ami pour son dévouement.
  Présenter ses excuses; s'excuser
  đóng cửa tạ khách
  condamner sa porte.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X