• (kinh tế) avancer.
  Tạm ứng vốn
  avancer de fonds.
  (thông tục ; nói đùa) prendre à crédit un pain dans la fournée.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X