• Avancer
  ứng tiền
  avancer de l'argent
  tiền ứng
  débours
  Correspondre
  Trong một đa giác mỗi cạnh ứng với một góc
  dans un polygone, à chaque angle correspond un côté
  Avertir des faits à venir
  Thần linh ứng mộng
  esprits qui avertissent (quelqu'un) dans un songe des faits à venir
  (điện học) induit
  Dòng điện ứng
  courant induit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X