• À titre provisoire; temporairement; momentanément.
  Anh hãy dùng tạm cái bút này
  utilisez à titre provisoire ce stylo
  Tình thế đã tạm ổn
  la situation est momentanément arrangée.
  À peine.
  Tạm được
  à peine acceptable
  tàm tạm
  à peine.
  Tàm tạm đủ
  ��à peine suffisant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X