• (sinh vật học, sinh lý học) algologie ; phycologie
    nhà tảo học
    algologue ; algologiste; phycologiste.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X