• Dixème partie du yard Vietnamien (soit 4cm); (lạm) décimètre.
  Dixième partie de la perche (soi 2,4m2 au Nord; 3,3m2 au Centre Vietnam).
  Pouce.
  Không chịu nhường một tấc đất
  ne pas céder un pouce de terrain.
  (văn chương; từ cũ, nghĩa cũ) coeur; sentiments.
  Tấc riêng
  sentiments intimes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X