• Particulier; personnel; propre; spécial; privé
  Thư riêng
  secrétaire particulier
  Quyền lợi riêng
  intérêts personnels
  Tên riêng
  nom propre
  Toa riêng
  wagon spécial
  Nhà riêng
  maison privée
  (toán) partiel
  Vi phân riêng
  différentielle partielle
  Personnellement; à part
  Riêng tôi
  à part moi
  Riêng không đồng ý
  personnellement il n'est pas d'accord
  Ăn riêng
  faire ménage à part
  Rien que
  Riêng tiền nhà đã mất một phần lương
  rien que pour le loyer, on doit déjà débourser un quart du salaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X