• Céder
  Nhường chỗ cho cụ già
  céder sa place à un vieillard
  S'incliner
  Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da
  les nuages ne pourraient rivaliser avec l'éclat de ses cheveux et la neige s'inclinerait devant la blancheur de son teint
  nhường cơm sẻ áo dường
  dường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X