• Naturel ; nécessaire ; fatal.
  Hậu quả tất nhiên
  conséquence naturelle (fatale).
  Évidement ; forcément ; naturellement.
  Tất nhiên thế
  il en sera forcément ainsi ; cela va de soi.
  Bien s‰r! ; bien entendu! ; cela s'entend.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X