• (địa phương) loutre.
  (y học) (être) enflammé.
  Chỗ tấy
  partie enflammée ; zone enflammée.
  (thông tục) être favorisé par la chance.
  Vận tấy
  sort favorisé par la chance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X