• Portée de la vue.
  (nghĩa bóng) vues.
  Tầm mắt thiển cận
  vues courtes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X