• (từ cũ, nghĩa cũ) salle des ventes
    bán tầm tầm
    vente aux enchères.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X