• Jouir pleinement de ; savourer.
    Tận hưởng hạnh phúc
    jouir pleinement de son bonheur; savourer son bonheur.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X