• (être) épuisé ; (être) fini ; finir ; se terminer.
  Năm cùng tháng tận
  année qui se termine et mois qui finit ; la fin de l'année
  khổ tận cam lai
  jusqu'à.
  Tiễn khách ra tận cửa
  ��reconduire un visiteur jusqu'à la porte
  Tận đáy lòng
  ��jusqu'au fond de son coeur
  tận chín tầng mây
  même ; propre.
  Đến tận nơi
  se rendre sur place.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X