• Ne pas épargner ses paroles.
    Tận từ khuyên bảo
    ne pas épargner ses paroles pour conseiller quelqu'un.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X