• Clopiner ; boitiller.
    Đau chân đi tập tễnh
    avoir mal au pied et marcher en boitillant.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X