• Liasse.
  Tập thư
  liasse de lettres
  Tập báo
  liasse de journaux.
  Fascicule ; volume ; tome.
  Tác phẩm xuất bản từng tập một
  ouvrage publié par fascicules
  Tác phẩm ba tập
  ouvrage en trois volumes (tomes).
  Recueil.
  Tập thơ
  recueil de poèmes.
  (toán học) (cũng như tập hợp) ensemble.
  Exercer ; entra†ner ; s'exercer ; s'entra†ner ; faire des exercices.
  Tập viết
  faire des exercices d'écriture
  Tập bắn
  s'exercer au tir.
  Cultiver ; former.
  Tập cho trẻ em những thói quen tốt
  cultiver de bonnes habitudes chez les enfants former de bonnes habitudes aux enfants.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X