• Venir au complet.
    Các đại biểu đã tề tựu
    les représentants sont venus au complet.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X